Szanowni Państwo


Od 1 kwietnia 2009 roku Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości rozpoczęła realizację projektu dofinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Efektywny pracownik służby zdrowia”.

Projekt zakłada przede wszystkim podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników służby zdrowia, zameldowanych lub zatrudnionych na terenie województwa lubelskiego. Przeprowadzonych zostanie sześć rodzajów bezpłatnych szkoleń:

-kurs języka angielskiego, medycznego dla lekarzy,
-kurs języka angielskiego, medycznego dla pielęgniarek,
-kurs języka angielskiego dla pracowników administracji z elementami słownictwa medycznego,
-prawo zamówień publicznych w placówce ochrony zdrowia,
-prawo pracy w placówce ochrony zdrowia, czas pracy pracowników służby zdrowia,
-profesjonalna obsługa klienta, zapewnienie satysfakcji klientów zewnętrznych i wewnętrznych.

Wiedza oraz umiejętności zdobyte podczas zajęć zostaną udokumentowane certyfikatami.

Jeżeli jesteś pracownikiem służby zdrowia i chcesz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w projekcie.